Súkromná základná umelecká škola Výtvarný ateliér Ladon

Hravou formou, výtvarné vzdelanie pre malých aj veľkých!

 • od 4 do 100 rokov
 • tradičné aj netradičné techniky
 • v Bratislave a okolí
 • škola akreditovaná Ministerstvom školstva SR
home-page-image

Škôlkari

 • 4 - 6 roční
 • vyučovanie priamo v škôlke
 • 90 min 1x týždenne
 • 70 € polročne

Školáci

 • 6 - 25 roční
 • vyučovanie priamo v škole alebo v SD Trávniky či Nivy
 • 135 min 1x týždenne
 • 70 € polročne

Dospelí

 • 25 - 100 roční
 • vyučovanie v SD Trávniky alebo Nivy
 • 135 min 1x týždenne
 • 100 € polročne

Aktuality

Fotky - črpák

Pozrite si galériu z päťdesiateho druhého dňa výtvarnej doma :) Nájdete v nej krásne črpáky :)

Čítať ďalej…

53.zadanie - brána pre slniečko

TÉMA NA PIATOK: Brána pre slniečko

Čítať ďalej…

Oznam o pokračovaní online vyučovania

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy - Výtvarný ateliér LADON Alexandra Puchovská oznamuje v súvislostí s Rozhodnutím ministra školstva vedy výskumu a športu SR "Číslo: 2020/12033:2-A2110 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z19. 5. 2020 ač. OLP/4204/2020 z22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020", ktoré sa vzťahuje len na materské školy, základné školy a v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. (zverejnené 28.5.2020 na https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf). V SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON prebieha len SKUPINOVÁ výučba. Z tohto dôvodu SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON zostáva v režime nastaveného ONLINE vyučovania.

Čítať ďalej…