SD Nivy

Výtvarný ateliér pre predškolákov, školákov aj starších.


Všetky hodiny sú určené žiakom, okrem Po 17:30 - 19:45 (štúdium pre dospelých), Ut 14:45-17:00 (príprava SŠ) a Str 18:00 - 20:15 (keramika pre dospelých). 


Keramika pre deti: 

Po 16:00 - 17:30

Štv 15:00 - 16:30


Kratšie hodiny  znamenajú časy pre škôlkarov. Vyučovanie je spojené so školákmi, ktorý majú dlhšiu výtvarnú. 


Rozvrh

Pondelok 14:45 - 17:00
Viktória Lukáčková
17:30 - 19:45
Viktória Lukáčková
Utorok 16:30 - 18:00
Zuzana Dobrovičová
16:00 - 18:15
Zuzana Dobrovičová
Streda 15:45 - 18:00
Viktória Hrehová
16:30 - 18:00
Viktória Hrehová
18:00 - 20:15
Štvrtok 16:30 - 18:45
Zuzana Dobrovičová
Piatok 15:00 - 17:00
Zuzana Dobrovičová
Michaela Helíková