ZŠ Za kasárňou

Výtvarný ateliér pre prvý stupeň štúdia.

V skupine sú deti prevažne z prvého stupňa ZŠ.


Rozvrh