SD Trávniky -miestnosť č.14

Výtvarný ateliér pre I. a II. stupeň štúdia.

Nachádza sa na prízemí budovy SD Trávniky. Po vchode do budovy zabočíte hneď pri prvej možnosti doprava a na konci chodby sa nachádza učebňa. 


Rozvrh

Pondelok 16:30 - 18:00
Zuzana Dobrovičová
Utorok 14:45 - 17:00
Klára Ogurčáková
17:15 - 18:45
Klára Ogurčáková
Streda 14:45 - 17:00
Zuzana Dobrovičová
17:15 - 18:45
Štvrtok 14:45 - 17:00
Viktória Lukáčková
17:15 - 18:45
Viktória Lukáčková
Piatok 13:45 - 16:00
Viktória Lukáčková
16:30 - 18:45
Denisa Kollárová