SD Trávniky, ateliér č. 12

Výtvarný ateliér pre I. a II. stupeň štúdia.

Nachádza sa na prízemí budovy SD Trávniky. Po vchode do budovy zabočíte hneď pri prvej možnosti doprava a na konci chodby sa nachádza učebňa.


Rozvrh

Pondelok 14:00 - 16:15
Klára Ogurčáková
Utorok 16:30 - 18:00
Michaela Helíková
Mária Trnková
18:00 - 20:15
Michaela Helíková
Mária Trnková
Streda 16:30 - 18:45
Alexandra Puchovská
Piatok 14:00 - 16:15
Alexandra Puchovská