SD Trávniky, miestnosť č. 12

Výtvarný ateliér pre I. a II. stupeň štúdia.

Nachádza sa na prízemí budovy SD Trávniky. Po vchode do budovy zabočíte hneď pri prvej možnosti doprava a na konci chodby sa nachádza učebňa.


Rozvrh

Streda 16:30 - 18:45
Alexandra Puchovská
Štvrtok 14:45 - 17:00
Michaela Helíková
Piatok 14:00 - 16:15
Alexandra Puchovská