MŠ Bancíkovej

Výtvarný ateliér pre predškolákov - prípravné štúdium.


Rozvrh

Utorok 12:50 - 14:20
Mária Trnková
14:30 - 16:00
Michaela Helíková
Mária Trnková
Štvrtok 12:40 - 14:10
Mária Trnková