MŠ Bancíkovej

Výtvarný ateliér pre predškolákov - prípravné štúdium.


Rozvrh

Utorok 12:50 - 14:20
Viktória Hrehová
Štvrtok 12:50 - 14:20
Viktória Hrehová
14:30 - 16:30
Viktória Hrehová