Galéria Bezručova

Výtvarný ateliér pre predškolákov a školákov


utorok: dielničky ponúkané MŠ v okolí /  čas 9:30 - 10:30

výtvarná pre deti  od 6 - 9 rokov /  čas 16:30 - 18:00

streda: dospelí výtvarná / čas 10:00 - 12:00

keramika pre deti od 6 - 9 rokov / čas 15:30 - 17:00

keramika pre deti od 6 - 9 rokov / čas 17:15 - 18:45

štvrtok: dospelí výtvarná 10:00 - 12:00

výtvarná pre deti 15:30 - 16:45

piatok: dielničky pre ZŠ 10:00 - 12:00

keramika pre deti 15:30 - 17:00 


prvá hodina 16.9.2020


Rozvrh

Utorok 09:30 - 10:30
Zuzana Dobrovičová
16:30 - 18:00
Ludmila Pohlová
Streda 10:00 - 12:00
Zuzana Dobrovičová
15:30 - 17:00
Ludmila Pohlová
17:15 - 18:45
Ludmila Pohlová
Štvrtok 10:00 - 12:00
Viktória Lukáčková (Šoltisová)
15:30 - 16:45
Marína Pavlovičová
Piatok 10:00 - 12:00
Zuzana Dobrovičová
15:30 - 17:00
Zuzana Dobrovičová