Naše úspechy

S hrdosťou sa vám chválime s víťazstvami, umiestneniami v zlatých, strieborných a bronzových pásmách a diplomami za vystavené práce. Súkromná základná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON sa pravidelne zúčastňuje množstva celoslovenských, ale aj medzinárodných výtvarných súťaží. Naši študenti majú šancu pod vedením skúsených učiteliek zažiť pocity uznania, slávy a radosti ako odmenu za ich šikovnosť a talent.