Naši žiaci sa zúčastnili Bienále Výtvarných Alternatív v Považskej Bystrici, kde majú vystavené dve práce v Galérii Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa. Práce vytvorili deti z pobočky SD Trávniky a SD Nivy pod vedením pani učiteľky Zuzany Dobrovičovej :)


Z úspechu sa veľmi tešíme a gratulujem deťom a pani učiteľke Zuzke :)

Späť