Srdečne vás pozývame na zápis do výtvarného odboru, ktorý bude prebiehať v SD Trávniky a SD Nivy počas septembra každý pracovný deň od 14:00 do 17:00. Tešíme sa na vás!

Späť