V nedeľu 24.5 sa na Štrkovci udialo veľmi milé podujatie pre deti, v rámci ktorého naše učiteľky Michaela Helíková, Veronika Pániková a Vanessa Drábiková viedli výtvarné dielničky. 

Ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšie verejné výtvarné akcie pre vás :)

Späť