Školský rok končí, leto pomaly volá. V SZUŠ Výtvarný ateliér LADON sa každý normálny rok nesie v znamení radosti z vysvedčení.

Späť