Náš šikovný žiak Matej Buršík úspešne ukončil prvý stupeň vzdelávanie v našej SZUŠ. Navštevoval odbor animácie a jeho absolventské video sme nahrali na náš Youtube kanál. Nech sa páči! :)


https://youtu.be/3Pb3BRNIFbw

Späť